Appeal

SIEM

Systemy zarządzania zdarzeniami i informacjami bezpieczeństwa, znane również jako SIEM (Security Information and Event Management), stanowią kluczowy element infrastruktury bezpieczeństwa informatycznego dla wielu firm i organizacji.

Start

Wdrażane przez nas rozwiązania SIEM pozwalają Klientom integrować funkcje monitorowania zdarzeń bezpieczeństwa z analizą danych oraz zarządzaniem incydentami. Umożliwiają skuteczną detekcję i reakcję na zagrożenia cybernetyczne.

Oferta: SIEM

Ponadto, w ramach wdrożeń SIEM, dostarczamy Klientom następujące przypadki użycia:

ZAAWANSOWANE KORELACJE

Systemy SIEM, które wdrażamy agregują, normalizują i korelują dane z różnych źródeł, takich jak dzienniki zdarzeń, systemy wykrywania intruzów czy systemy zapobiegania atakom. Dzięki temu dostarczamy Klientom szybką identyfikację nieprawidłowych aktywności oraz analizę trendów, co umożliwia reakcję na incydenty oraz poprawę procedur bezpieczeństwa.

SPEŁNIANIE WYMOGÓW REGULACYJNYCH

Wspieramy organizacje i firmy w spełnianiu wymogów regulacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych poprzez raportowanie i archiwizację danych dotyczących zdarzeń bezpieczeństwa i aktywności użytkowników.

ZARZĄDZANIE I ANALIZA DANYCH

Wdrażamy zaawansowaną platformę do zarządzania danymi oraz analizy, wykorzystywaną przede wszystkim w obszarze monitorowania i bezpieczeństwa informatycznego. Gromadzimy, przetwarzamy, analizujemy i wizualizujemy informacje z różnych źródeł w czasie rzeczywistym.

MONITOROWANIE ZDARZEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Wdrażane przez nas systemy umożliwiają monitorowanie infrastruktury IT, identyfikację nieprawidłowych aktywności, wykrywanie zagrożeń oraz reakcję na incydenty. Pozwalają również na raportowanie i tworzenie paneli kontrolnych, co umożliwia zarządzanie danymi zgodnie z regulacjami oraz optymalizację działań biznesowych.

ZASTOSOWANIE W RÓŻNYCH OBSZARACH DO ANALIZY DANYCH

Dzięki elastyczności i skalowalności, wdrażane przez nas systemy są szeroko stosowane w różnych sektorach i branżach do rozwiązywania problemów związanych z analizą danych, bezpieczeństwem IT, operacjami i zarządzaniem zasobami.

O systemach SIEM możesz przeczytać więcej tutaj:

Kapitan Hack