Appeal

AI

Specjalizujemy się we wdrażaniu systemów wykorzystujących AI w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego dzięki czemu umożliwiamy firmom i organizacjom skuteczną ochronę danych i infrastruktury.

Start

Sztuczna inteligencja (z ang. AI) rewolucjonizuje dziedzinę bezpieczeństwa informatycznego. AI może skutecznie wykrywać i reagować na zagrożenia cybernetyczne, przewidując oraz zapobiegając atakom. Dzięki ciągłej analizie dużej ilości danych, AI jest w stanie identyfikować wzorce zachowań, które mogą wskazywać na potencjalne zagrożenia, nawet te bardzo subtelne lub nowe. Ponadto, AI może automatyzować procesy monitorowania i reagowania na incydenty, co pozwala na szybką i skuteczną odpowiedź nawet w przypadku ataków o dużej skali.

Specjalizujemy się we wdrażaniu systemów wykorzystujących AI w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego dzięki czemu umożliwiamy firmom i organizacjom skuteczną ochronę danych i infrastruktury.

Jako jedna z pierwszych firm informatycznych w Polsce zaczęliśmy wdrażać u klientów rozwiązania Darktrace - światowego lidera w dziedzinie sztucznej inteligencji w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Sztuczna Inteligencja w cybersecurity - AI

Wdrożenia technologii opartej o AI pomagają w następujących obszarach cybersecurity:

Threat Intelligence - ZAPOBIEGANIE INCYDENTOM BEZPIECZEŃSTWA

Realizowane przez nas projekty pozwalają na zapobieganie incydentom bezpieczeństwa. Oferowane przez nas oprogramowanie nadaje priorytet zagrożeniom, wzmacnia obronę i zmniejsza ryzyko powierzchni ataku wewnątrz i na zewnątrz organizacji.  Automatyzujemy u naszych klientów także proces zbierania, analizowania i interpretowania informacji dotyczących potencjalnych lub aktualnych zagrożeń.

WYKRYWANIE INCYDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA

Pomagamy wykryć zagrożenia na czas i zapobiec naruszeniom w środowisku informatycznym. Wykorzystując sztuczna inteligencję i specjalistyczne oprogramowanie (m.in. Sondy NDR) oferujemy Klientom unikalną możliwość wykrycia zagrożeń, których nie widzą inne rozwiązania. Wdrażane przez nas oprogramowanie podchodzi indywidualnie do zebranych danych i wylicza prawdopodobieństwo wystąpienia odchyleń.

REAGOWANIE NA INCYDENTY BEZPIECZEŃSTWA

Nasze rozwiązanie posiada tryb autonomicznego działania. Ponadto, System umożliwia przegląd wykrytych zagrożeń oraz potwierdzanie przez operatora przeprowadzenia ich automatycznej blokady za pomocą dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne. W aplikacji mobilnej operatorzy są powiadamiani o nowych zagrożeniach, mogą je rozwiązywać i wykonywać na nich akcje,  w tym całkowitą lub częściową izolacje sieciową hosta.

PRZYWRACANIE INFRASTRUKTURY PO ATAKU

Wiele firm nie posiada opracowanych planów działań naprawczych na wypadek pojawienia się ataku. Zgodnie z zaleceniami (np. dyrektywą NIS2 lub ISO 27001) taki plan powinien być opracowany i stale testowany. Pomagamy Klientom spełnić te wymagania poprzez wdrożenie systemu, który szybko będzie w stanie przywróć działalność biznesową po ataku (udostępni zestaw procedur dla działu bezpieczeństwa i IT).

INTEGRACJE AI z rozwiązaniami CYBERSEC

Wdrażane przez nas rozwiązania umożliwiają przeprowadzenie zaawansowanej integracji z całym ekosystemem rozwiązań, które posiada klient np. SIEM , antywirus, EDR/XDR, skanery podatności,  Firewall’e i inne.  Dzięki temu jesteśmy w stanie jeszcze bardziej wzbogacić analizę incydentów oraz blokować pojawiające się w infrastrukturze ataki.

O sztucznej inteligencji pisaliśmy wielokrotnie na Kapitanie Hacku.

Kapitan Hack