Appeal

Privilege Secure

Zabezpieczenie poświadczeń i uprawnień kont użytkowników, w szczególności kont uprzywilejowanych jest fundamentalne dla bezpieczeństwa, integralności danych oraz zapewnienia zgodności z przepisami.

Start

Konta uprzywilejowane posiadają rozszerzone uprawnienia dostępu do kluczowych zasobów i systemów w organizacji, co czyni je szczególnie podatnymi na nadużycia i ataki cybernetyczne. Skuteczne zarządzanie tymi kontami obejmuje identyfikację, monitorowanie i kontrolę ich użytkowania. Dodatkowo, dbałość o właściwe zarządzanie kontami uprzywilejowanymi jest kluczowa dla zgodności z przepisami, takimi jak RODO, ISO 27001, NIS2, DORA czy SOX.

Świadome i skrupulatne zarządzanie tymi kontami stanowi nieodzowny element strategii bezpieczeństwa informacji każdej organizacji, umożliwia efektywną ochronę przed ryzykiem związanym z ich użytkowaniem.

Privilege Secure

NEXT GENARATION PAM

Wdrażane przez nas rozwiązania do kontroli kont uprzywilejowanych (PAM) oraz użytkowników końcowych odpowiadają na wyzwania związane z kontrolą dostępu w firmach i organizacjach, tworząc efemeryczne tożsamości dla uprzywilejowanego dostępu, jednocześnie zmniejszają powierzchnię ataku i zwiększają ogólne bezpieczeństwo.

LOGOWANIE DO SYSTEMÓW BEZ HASŁA ORAZ MFA

Wdrażane przez nas oprogramowanie umożliwia zabezpieczenie procesu logowania użytkowników do systemów w oparciu o sprzętowy klucz (logowanie passwordless) lub generowany token MFA.

ELIMINUJEMY KONTA UPRZYWILEJOWANE ORAZ TWORZENIE NOWYCH

Za pomocą wdrażanego oprogramowania poprzez ciągłe skanowanie identyfikujemy niezarządzane lub nieznane konta uprzywilejowane.

BLOKADA UPRAWNIEŃ NA DOCELOWYCH ZASOBACH

Zapobiegamy działaniu złośliwego oprogramowania, ransomware i niezgodnościom poprzez delegowanie tylko potrzebnych uprawnień dla użytkowników bez konieczności nadawania dostępu administratora lokalnego

ZERO STANDING PRIVILEGE

Minimalizujemy powierzchnię ataku zastępując stałe uprawnienia kontami „na żądanie” dla których zapewniamy dostęp „just-in-time” na wszystkich platformach, w tym bazach danych.

INTEGRACJA Z NATYWNYMI NARZEDZIAMI DO ADMINISTRACJI

Spełniamy oczekiwania administratorów w kontekście bezproblemowego dostępu do docelowych zasobów i wygody pracy. Do połączeń wykorzystujemy istniejących klientów RDP i SSH, integrujemy również inne rozwiązania PAM, Password Vaults oraz Microsoft LAPS.

Szerzej o koncepcji zarządzania tożsamością w tym o kontach uprzywilejowanych piszemy na Kapitanie Hacku.

Kapitan Hack