Appeal

Data Governance

Chronimy informacje krytyczne przed nieautoryzowanym udostępnieniem. Poprzez skanowanie zawartości odkrywamy istotne pliki. Pomagamy zachować zgodność z przepisami i wnioskami prawnymi.

Start

Eksperci szacują, że do 2025 r. każdego dnia na całym świecie będzie tworzone 463 kwintylionów bajtów danych! Wykładniczy wzrost utrudnia organizacjom zrozumienie i odpowiednią ochronę swoich danych oraz przestrzeganie coraz bardziej rygorystycznych przepisów o ich ochronie. Dzięki oferowanym przez nas rozwiązaniom kontrolujemy dane i sprawiamy, że zasady zarządzania informacjami działają.

Oferta: data governace

OGRANICZAMY RYZYKO

Nasi Klienci bezpiecznie przechowują najważniejsze dane. Chronimy informacje krytyczne przed nieautoryzowanym udostępnieniem. Poprzez skanowanie zawartości odkrywamy istotne pliki. Pomagamy zachować zgodność z przepisami i wnioskami prawnymi.

ZMNIEJSZAMY KOSZTY

W naszych projektach używamy efektywnego eDiscovery. Pozwala nam to zmniejszyć obciążenie pracą ręczną w procesach zarządzania dokumentacją. Eliminujemy koszty odtwarzania istniejących treści. Zmniejszamy koszty zarządzania danymi i migracji informacji.

ZWIĘKSZAMY PRODUKTYWNOŚĆ

Dzięki projektom data governance umożliwiamy podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych. Usprawniamy proces realizacji dostępu do informacji.

Zwiększamy produktywność i oszczędzamy wysiłek działu IT.

O Data Governance pisaliśmy na naszym portalu:

Kapitan Hack